Lär barnen att cykla säkert

Många barn som har cyklat under sommaren längtar redan efter våren. I samband med att barnet blir äldre kanske det klarar av att cykla till skolan. Som vuxen är det ett stort beslut och viktigt att förbereda barnet ordentligt.

Att cykla innebär ett stort ansvar från barnets sida och omfattar mer än hanteringen av cykeln. Förmågan att kunna läsa av händelser i omgivningen, fatta snabba beslut baserade på kunskaper och samtidigt orientera sig i omgivningen kräver mycket av den unga hjärnan. Vilken ålder som är lämplig skiljer sig mycket mellan olika barn. Det är därför barnets förmågor snarare än ålder som avgör om barnet är redo att cykla själv.

Öva tillsammans

Cykla mycket tillsammans med barnet för att få en känsla av hur hen beter sig i trafiken. Låt gärna barnet cykla först och ta beslut om cykelväg, övergångsställen och korsningar. Tillsammans med en vuxen lär sig barnet att fatta beslut i en trygg situation. För vuxna som vill ha extra koll på var barnet befinner sig finns en GPS klocka barn kan använda. Det kan vara en trygghet att använda en gps vid dröjsmål, olyckor eller vilse på omvägar. Om möjlighet finns är det bättre att barnet cyklar en trygg väg även om den är längre. Finns kompisar i närheten är det bra om barnen kan cykla tillsammans.

Utrustning

Det viktigaste är att barnet har hjälm på huvudet och en cykel i rätt storlek. En cykel som är lite för stor är svårare att hantera än en cykel som är lite för liten. Barnet ska kunna sätta ner foten i marken med rumpan kvar på sadeln. Styret ska kunna vridas 90 grader utan att barnet måste släppa ena handen och utan att handtaget riktas in i magen. Var konsekvent med användandet av hjälm och reflexer. Ett barn som vägrar använda sin utrustning är kanske inte redo för denna typ av ansvar ännu.

Gå igenom trafikreglerna

Att gå igenom, förklara och uppleva trafikreglerna i praktiken är viktigt för att barnet verkligen ska förstå och kunna agera rätt på egen hand. Lär barnet att alltid lämna företräde för bilar i en korsning om föraren inte tydligt stannar bilen och vinkar åt barnet att passera. Barnet ska också klara av att signalera en sväng med armen och hålla balansen.