Att spela fotboll ger utslag på betygen

Att hålla sig i form har blivit ett nationellt intresse och något som kommunerna jobbar hårt för att uppmuntra. Cykelbanor byggs ut och det går lugnt att säga att det har hänt en hel del med cykeltrafiken de senaste åren – framkomligheten är verkligen mycket bättre. Samtidigt passerar man dagligen stora fält med nerrivna fotbollsmål, och inga barn som tränar. Idag pekar en hel del forskning på att barnen i Sverige rör på sig alldeles för lite, vilket påverkar deras studieresultat. Globalt sett befinner vi alla oss i en katastrof.

Att starta en fotbollsförening är att ta sitt vuxna ansvar på sin kommun. På http://www.nordicsport.se/produkter/fotbollsutrustning/ kan du köpa allt från fotbollsmål till linjeutrustning och träningstillbehör och då gäller det bara att samla ihop ett lag. Många är mest intresserade av att starta ett knattelag eller korpenlag, medan andra vill nischa sig ännu mer! Det viktiga är att förstå att det är vi tillsammans som skapar förutsättningar för ett välmående samhälle.

Inkludera fotboll och annat mer i undervisningen 

Kan det vara så att barn som spelar fotboll och cyklar på sin fritid faktiskt har det enklare i skolan? Ja, det visar faktiskt forskning. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på hur eleverna i grundskolan kan röra sig mer. För att underlätta för elever och lärare vill man alltså ta fram en plan där målet ska vara att eleverna ges större möjligheter att aktivera sig. Det kan vara i samband med idrott- och hälsalektionerna, men kommunerna och de vuxna borde också ta ett större och mer aktivt ansvar.

Riksidrottsförbundet kallar det för rörelseförståelse, och anser att det borde vara en minst lika integrerad del i undervisningen som läsförståelse och matematik. Som vuxen anhörig till ett barn borde man också ta sitt ansvar och se till att aktivera barnet, både i föreningar och på fritiden. Att skapa sådana förutsättningar ökar både kvaliteten på barnen och på hela vår demokratiska uppbyggnad.

Fotbollsutrustningen är ett sätt att skapa förutsättningar

Fördelen med fotboll (och cykling egentligen) är att det är globala utövningar som de allra flesta människor känner till. Därför är det enkelt att starta en inkluderande förening som väcker intresse hos många olika grupper. För att kunna nå nationella och globala mål behöver vi ha det i beräknande när vi skapar förutsättningar för barnen att röra sig mer. Vi vet nämligen att det inte bara är svenska barn som rör sig för lite. Att skapa förutsättningar är genom att ta ett gemensamt vuxet ansvar. Beställa in nya fräscha fotbollsmål, rätt utrustning och annat som ger tydliga signalement att vi uppmuntrar utövandet.

En grupp forskare genomförde en global studie där man försökte få en bild av hur det egentligen såg ut med den fysiska aktiviteten världen över. Siffrorna är skrämmande: även om Sverige kvalar in som bäst i Norden hamnar vi ändå i gruppen ”lågaktiva”. Kina, Japan och Sydkorea tillhör vinnarna som rör sig mest varje dag, och även om Sverige kommer på åttonde plats är alltså den siffran riktigt mörk, eftersom vi rör oss i genomsnitt 4 000 steg för lite om dagen.

Forskarna beskriver situationen som att vi befinner oss i en global pandemi av fysisk inaktivitet – och att det i sig leder till 5,3 miljoner dödsfall per år världen över.Alla som rör sig aktivt genom olika utövningar borde verkligen ställa upp och vara med för att den här negativa spiralen vänder. För vår egen skull, men inte minst för kommande generationers skull!